Učitelé na semináři živě diskutovali (nejen) o situaci v kariérovém poradenství

V úterý 24.5. 2011 se v příjemném prostředí hotelu Gondola v Plzni sešli pedagogové zapojení do projektu Správná volba, aby zhodnotili výsledky tohoto projektu a také podiskutovali o aktuální situaci kariérového poradenství na školách. Semináře se zúčastnili i zástupci všech partnerů projektu – Krajského centra vzdělávání, Krajské hospodářské komory i Úřadu práce. Na akci se sešly dvě desítky učitelů volby povolání ze všech koutů Plzeňského kraje.

V úvodním bloku věnovaném výhradně výsledkům a hodnocení projektu Správná volba vyjádřili účastníci spokojenost s obsahovou i organizační stránkou projektu a odhodlání využívat produkty vytvořené v rámci Správné volby i v následujících letech.

V netradičně pojatém druhém bloku zaměřeném na aktuální situaci volby povolání se v tvůrčí diskuzi všichni zúčastnění shodli, že prvořadým problémem kariérového poradenství na školách je malý zájem dětí a rodičů o spolupráci se školou a také nedostatek praktických zkušeností žáků. Při hledání způsobů řešení proto hrály prim návrhy na zpřísnění požadavků k přijetí na střední školy, modernější vybavení škol pro praktické činnosti a intenzivnější získávání zkušeností z praxe. Výsledky diskuze byly kvantitativně i kvalitativně zpracovány a v přehledně zpracované podobě byly poskytnuty všem účastníkům.

Seminář se nesl v duchu hodnocení minulého, tj. výsledků a výstupů pozvolna končícího projektu Správná volba a plánování budoucího, tj. návrhů možných řešení aktuální situace kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji.Máte-li zájem dozvědět se více o výstupech ze semináře, ZDE vám nabízíme .kvantitativní vyhodnocení dikuze k aktuálním problémům kariérového poradenství a výuky volby povolání.

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS