Složka Informační zdroje prošla kompletní aktualizací

Po nějakém čase jsme opět zrevidovali a zaktualizovali všechny námi doporučované či přímo námi vytvořené informační zdroje. Změny se týkají zejména on-line informačních zdrojů, protože prostředí internetu je velice proměnlivé – proto jsme ty nefunkční odkazy odstranili a přidali jsme některé nové. Inovované jsou zejména: Internetové portály s metodickými informacemi, On-line psychologické testy k výběru budoucí kariéry (pozor, objevili jsme pro vás i nové stránky s velmi pěknými testy!) a Elektronické datové informační zdroje. Nicméně inovovaný je i obsah stránky Tištěné metodické materiály – zde byla doplněna nová literatura a celý seznam byl pro lepší přehled o nejaktualnějších publikacích nově seřazen dle roku vydání. Nezapomněli jsme ani na Vzorové prezentace – obsah všech prezentací byl zrevidován a upraven tak, aby dobře fungovaly všechny externí odkazy a aby vše bylo v souladu s platnou legislativou (zejména věci týkající se změn v zákoníku práce)

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS