MŠMT vydalo Metodické doporučení k výuce oboru Člověk a svět práce

Tento nový dokument doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Celé znění dokumentu je k dispozici na webu MŠMT nebo na metodickém portálu RVP

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS