Charakteristika bloků z hlediska RVP

Vzdělávací oblasti, tematické okruhy, průřezová témata

Jak již bylo řečeno výše, celý soubor aktivit je navrhován pro výuku volby povolání na základních školách. Proto bychom při jeho představování neměli opomenout zasazení do kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.

Realizovaná vzdělávací oblast:

Realizovaný tematický okruh:

Úzce související vzdělávací oblasti:

Úzce související průřezová témata:

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS