Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k učení

Žák:

Kompetence k řešení problémů

Žák:

Kompetence komunikativní

Žák:

Kompetence sociální a personální

Žák:

Kompetence občanské

Žák:

Kompetence pracovní

Žák:

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS