Internetové portály s metodickými informacemi

www.infoabsolvent.cz

více informací

Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Informace na portálu jsou členěny do 4 oblastí:

  1. Volba škol a oboru vzdělávání
  2. Absolventi škol a trh práce
  3. Průvodce volbou povolání
  4. Problémy při studiu.

Lze zde nalézt např. také ukázky reálných pracovních prostředí, které mohou volbu studia usnadnit. Z metodického hlediska lze doporučit zejména on-line dostupné filmové ukázky a příručku s návody („Jak se učit na SŠ“). Jde o velmi komplexní a prakticky využitelný portál.

Cílová skupina: žáci, učitelé i rodiče
Provozovatel: Národní ústav odborného vzdělávání (NUOV)

www.gwo.cz

více informací

Portál Průvodce světem povolání (Guide to the World of Occupations = GWO) je určen všem, kteří hledají pomoc při volbě povolání a při vstupu na trh práce. Nachází se zde spousta informací ze světa práce i vzdělávání. Lze zde nalézt základní charakteristiky o nejrůznějších povoláních. Má vazbu na Kartotéku typových pozic na portálu www.istp.cz.

Praktické jsou orientační dotazníky zájmů a dovedností (více viz on-line psychologické testy) a možnost vybírat povolání ze sedmi různých pohledů (např. podle pracoviště, pracovních činností nebo pracovního oblečení). Z metodického hlediska mohou být vhodné např. zábavné ukázky oblečení lidí v různých profesích (některé však mají nefunkční odkazy).

Cílová skupina: žáci a učitelé
Provozovatel: DHV CR, spol. s r.o.

www.rvp.cz

více informací

Komplexní metodická podpora k zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Obsahuje značné množství nejrůznějších informací, jejichž výhodou je garance. Lze zde nalézt také spoustu teoreticky i prakticky zaměřených metodických materiálů. Poskytuje také prostor pro sdílení zkušeností, názorů a nápadů učitelů škol.

Nevýhodou je zhoršená orientace ve velkém množství informací ⇒ může být těžké snadno a rychle najít konkrétní věc.

Cílová skupina: učitelé a ředitelé ZŠ a SŠ
Provozovatel: Výzkumný ústav pedagogický v Praze

www.neflakamse.cz

více informací

Web „pro všechny aktivní lidi“, tj. nejen pro žáky a studenty, ale např. i pro výchovné poradce, pracovníky Úřadu práce, zaměstnance Pedagogicko-psychologických poraden, apod.K dipozici jsou zde mj. také pracovní listy pro výuku volby povolání na ZŠ ai SŠ (pravá lišta). Stránky jsou plné externích odkazů, dobrých tipů, rad a nápadů. Hodí se třeba jako inspirační zdroj pro vaši práci výchovného poradce. Nevýhodou může být pro někoho trochu menší přehlednost vzhledem k množství různých kategorií (chci dobrou práci, chci se něco nového naučit, chci podnikat, chci cestovat, chci pomáhat, chci se hýbat).

Cílová skupina: žáci, učitelé, výchovní poradci a jiní
Provozovatel: Jiří Strádal

http://www.nicm.cz/

více informací

Web zahrnující spostu článků a informací k rozličným tématům (vzdělávání, cestování, volný čas, zdraví, sociálně patologické jevy…). Pro pedagogy může být zajímavá např. záložka „Pro pracovníky s mládeží“ – informace o aktuálním dění v této oblasti z různých regionů a záložka „Volba povolání“ – nabídka informací a služeb NICM k tématu volby povolání

Cílová skupina: mládež a pracovníci s mládeží
Provozovatel: Národní informační centrum mládeže

www.job-tip.cz

více informací

Integrovaný systém typových pozic (ISTP). Možnost sestavit vlastní pracovní profil, podle kterého systém následně nabídne uživateli vhodnou pracovní pozici. Nevýhodou může být poměrně zdlouhavé sestavování pracovního profilu

Cílová skupina: žáci, učitelé i rodiče
Provozovatel: Trexima, spol. s.r.o.

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS