On-line psychologické testy k výběru budoucí kariéry

NOVÉ! http://www.emiero.cz

více informací

Dobře propracovaný test zjišťující typ osobnosti, na jehož základě test nabídne vhodná povolání. Vybrat si lze kratší nebo delší verzi testu, přičemž platí, že vyplněním delšího testu lze získat přesnější výsledky. Obě verze jsou zdarma. Výsledky testu přiřadí respondenta k jednomu ze 16 typů osobnosti a nabídnou seznam vhodných profesí. Bonusem je pak seznam světově známých osob, které mají stejný typ osobnosti jako respondent.

Cílová skupina: žáci i dospělí
Provozovatel: Webix Ltd, info@emiero.cz

NOVÉ! http://www.testytesty.cz/

více informací

Testy na tomto webu jsou placené, ale dobře propracované. Ceny testů jsou různé, nejčastěji od 49 Kč do 99 Kč, složitější testy pak stojí 189 Kč. Je zde i možnost vyzkoušet si jeden test zadarmo – konkrétně test sociálních dovedností – více ZDE. Testy jsou rozděleny do 3 oblastí:

  • studium a kariéra
  • vztahy a emoce
  • sebepoznání

Cílová skupina: žáci i dospělí
Provozovatel: Ing. Ondřej Klofáč a kol.(info@pruvodcitesty.cz)

www.infoabsolvent.cz/Profitest

více informací

Velmi zajímavě a komplexně udělaný test, který má respondenta nasměrovat při úvahách o vhodném oboru a povolání.Zahrnuje otázky na prospěch respondenta ve školních předmětech, dále otázky směřující ke zjištění inteligenčních dispozic a studijních předpokladů (např. úroveň logického myšlení, apod.), tak ale i dotazy sebereflexivního charakteru (jsem pečlivý, umím ostatní přesvědčoit, jsem kamarádský, apod.). Test je rozčleněn do několika částí, výsledky testu jsou respondentovi průběžně sdělovány a zasílány na mail.Nevýhodou mlže být větší časová náročnost vyplňování a nároky na klidné prostředí. Nicméně při pečlivém vyplnění může respondent dostat velmi kvalitní a odpovídající výsledky.

Cílová skupina: žáci
Provozovatel: NUOV (obsah) a Trexima, spol. s.r.o. (technické řešení)

http://www.psychotesty.psyx.cz/…t/vedma0.php

více informací

Jedná se o dobře propracovaný test profesně zájmové orientace FULJOB. Na základě osobnostního zaměření, preferencí a potenciálu hodnotí, jaký je respondent typ profesně-zájmového zaměření. Rozlišuje se zde šest základních typů – realistický-motorický, investigativní-teoretický, umělecký-estetický, sociální, podnikavý a konvenční-konformní. Test zjišťuje i úroveň zralosti rozhodování respondenta. Test zahrnuje 100 polložek. Zaslání výsledků je zpoplatněno 79 Kč.

Cílová skupina: spíše dospělí
Provozovatel: PhDr. Michaela Peterková

http://www.zkouskaosobnosti.cz/

více informací

Kvalitní test osobnosti, který respondentovi prozradí, pro jaké zaměstnání by se hodil. Test je založen na metodě typologie osobnosti RIASEC. V průběhu testu se respodnent sohlasně či nesouhlasně vyjadřuje k navrženým aktivitám, kompetencím a povoláním. Výsledky testu jsou zpoplatněny formou sms za 99 Kč.

Cílová skupina: žáci i dospělí
Provozovatel: ZkouskaOsobnosti.cz a Spalex Media

www.test-osobnosti.cz

více informací

Psychologicky lépe propracovaný test, který není založen jen na pouhé sebereflexi (tj. pouze otázkách typu umím X neumím), ale zkoumá celkové zaměření osobnosti. Po vyplnění testu bude respondentovi doporučen seznam povolání, která jsou pro jeho profil osobnosti vhodná. Výsledky testu jsou zpoplatněny formou SMS za 99 Kč

Cílová skupina: žáci
Provozovatel: vyber-povolani.cz ¤ test-osobnosti.cz

http://test-osobnosti.primat.cz/

více informací

Tento test je podobný testu www.test-osobnosti.cz, ale je svými otázkami více zaměřen na činnosti, předměty a povolání, která žáky baví. Jeho výstupem jsou nejen doporučená povolání, ale i školy a obory pro další studijní dráhu žáků. Výsledky testu jsou i zde zpoplatněné (formou SMS za 99 Kč).

Cílová skupina: žáci
Provozovatel: volba-povolani.cz, test-osobnosti.com

www.gwo.cz

více informací

Portál Průvodce světem povolání obsahuje 2 dotazníky:

  1. dotazník dovedností
  2. dotazník zájmů

Dotazník dovedností: výhodou je propojení přímo na profese a specifikované požadavky na vzdělání přímo ke konkrétní profesi. Nevýhodou je jistá povrchnost.

Lze použít jen pro základní orientaci.

Dotazník zájmů: výhodou je propojení přímo na profese a konkrétní požadavky na vzdělání. Nevýhodou je fakt, že otázky jsou hodně založeny na sebereflexi a znalostech ze světa práce, tj. pokud se člověk nevyzná v profesích (např. neví co obnáší práce ve stavebnictví) mohou být výsledky značně zkreslené

Cílová skupina: žáci i ostatní hledající pomoc při volbě povolání
Provozovatel: DHV CR, spol. s r.o.

http://demo.comdi.cz/testy-zdarma

více informací

Testy přístupné on-line zdarma pro všechny. Každý test trvá do 10 minut. Všechny testy jsou poměrně dobře propracované. Výsledkem je solidní vyhodnocení s možností verze pro tisk (včetně grafu).

V demo programu COMDI 6.0 si lze vybrat z následujících tes­tů:

  1. asertivita
  2. jak využívám čas
  3. styl učení
  4. emocionální inteligence
  5. vůle

Cílová skupina: žáci
Provozovatel: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

www.proskoly.cz

více informací

Poskytuje testování pouze školám, které si zakoupí licenci. V rámci ní si pak lze vybrat z nabídky testů pro žáky různých věkových skupin. Některé testy zkoumají rozumové schopnosti a různé typy inteligence, jiné testy se zaměřují na klima třídy a školy a na volbu povolání – zde je výhodou možnost vyplnění paralelních testů rodiči nebo učiteli žáka (více pohledů na žákovu situaci)

Cílová skupina: žáci, učitelé, rodiče
Provozovatel: DATABOX s.r.o.

www.psychotesty.psychoweb.cz

více informací

Nabízí tipy na velké množství různě zaměřených testů. Většina z nabízených testů je zpoplatněna (většinou cca 90,–, ale i 490,–). Několik testů je k dispozici zcela zdarma.

Většinou jde o dobře psychologicky propracované testy.

Cílová skupina: žáci i širší veřejnost
Provozovatel: www.psychoweb.cz

www.mamenato.cz

více informací

Vlevo na liště – odkaz „Otestujte se“. Je zde k dispozici cca 15 různě zaměřených testů. Všechny testy na portálu jsou dostupné zdarma. Pro účely kariérového poradenství je vhodný zejména test Kompetence pro trh práce – Souhrnný test kompetencí.

Výsledky testů mohou být značně ovlivněny mírou sebedůvěry a schopností sebereflexe testovaného. Stejný test (podobné zadání, stejně zpracované výsledky) lze vyplnit i na www.treninky.info

Cílová skupina: žáci i širší veřejnost
Provozovatel: společnost RPIC-ViP, s.r.o.

www.psychotestyzdarma.cz

více informací

Web na němž jsou shromážděny odkazy na on-line psychologické testy a dotazníky a dále recenze na tyto testy/dotazníky. Některé z doporučovaných testů jsou zcela zdarma, některé jsou zpoplatněné pomocí zasílání sms. U každého testu je uvedeno, kdo je autorem, zda jde o psychotest vytvořený odborníky a na koho je možné obrátit se v případě nefunkčnosti testu.

Cílová skupina: zejména žáci a studenti, ale i ostatní zájemci o hlubší sebepoznávání
Provozovatel: Mgr. Petra Štarková

www.testsilnychstranek.cz

více informací

K dispozici jsou 3 druhy testu silných stránek:
- Test silných stránek pro děti 10 – 14 let (zpoplatněn)
- Test silných stránek pro středoškoláky (zpoplatněn)
- Test silných stránek pro dospělé (zdarma)
- Ukázka výstupu z Testu silných stránek

Cílová skupina: žáci, studenti i dospělí
Provozovatel: Scio, s.r.o.

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS