Elektronické datové informační zdroje

www.test-osobnosti.cz/clanky

více informací

Větší množtví zajímavých článků a externích odkazů k tematice volby povolání se zaměřením zejména na osobnost, osobnoctní testy a testovací metodu RIASEC J. Hollanda. Naleznete zde ale i mnohé další informace – např. z oblasti psychologie práce

Oblast: testování osobnosti, psychologie práce
Cílová skupina: pedagogové, žáci i rodiče
Provozovatel: www.test-osobnosti.cz

www.pilsedu.cz

více informací

Obsahuje adresář a webový adresář všech škol v Plzeňském kraji. Podrobnosti je pak možno získat na webových stránkách každé ze škol.

Je to jediný informační systém o všech školách v Plzeňském kraji.

Informační obsah: název, adresa, IČ, telefonické i elektronické kontakty.
Vyhledávání: podle typu školy (SŠ dělí na odborná učiliště, gymnázia, střední školy, střední průmyslové školy), okresů nebo obcí.
Oblast: informace o nabídce škol
Cílová skupina: žáci a rodiče
Provozovatel: Středisko služeb školám Plzeň

www.infoabsolvent.cz

více informací

Součástí je kompletní přehled škol v ČR a jejich oborové nabídky na vazbě na RVP doplněný řadou dalších informací (obsah studia, uplatnění absolventů, vybavení školy).

Obsahuje i další informace např. o zájmu o obory, o trhu práce a uplatnění absolventů, o požadavcích zaměstnavatelů, které čerpají ze studií NÚOV, a také videa povolání podle druhu pracoviště a charakteru pracovní činnosti.

Velmi užitečný je doporučený postup při výběru oboru vzdělávání a školy.

Informační obsah: informace o škole (vč. kontaktů, výuce cizích jazyků, ubytování a stravování, dostupnosti PC a internetu, dalším vybavení), o oborech (podmínky přijetí, obsah studia, uplatnění absolventů a RVP – profil absolventa, učební plán).
Vyhledávání: podle stupně dosaženého vzdělání a skupin oborů vzdělávání, podle území a podle zvoleného povolání.
Oblast: informace o nabídce škol, o trhu práce a o uplatnění absolventů
Cílová skupina: žáci a rodiče
Provozovatel: Národní ústav odborného vzdělávání

www.atlasskolstvi.cz

více informací

Přináší kompletní přehled středních, vyšších odborných a vysokých škol v ČR a jejich oborové nabídky v přehledné struktuře.

Je stručný, ale přehledný a shrnuje nejpodstatnější informace pro veřejnost.

Informační obsah: informace o škole (vč. kontaktů, výuce cizích jazyků, ubytování a stravování), o oborech a o podmínkách přijetí.
Vyhledávání: podle města, okresu, kategorie oboru, druhu školy, formy studia, typu ukončení a jejich kombinací nebo podle části názvu školy, oboru či adresy nebo podle regionů (krajů a okresů).
Oblast: informace o nabídce škol
Cílová skupina: žáci a rodiče
Provozovatel: P.F. art, spol. s r.o.

http://portal.mpsv.cz/

více informací

? databáze škol

Přehled středních, vyšších odborných a vysokých škol v ČR a jejich oborové nabídky.

Poněkud méně přehledný než www.atlasskolstvi.cz. Chybí výběr podle krajů.

Informační obsah: podobný jako www.atlasskolstvi.cz (viz výše). Vyhledávání: podle části názvu školy, jejích identifikačních údajů, druhu nebo typu školy, okresu nebo obce, podle části názvu oboru, kódu oboru, formy studia, typu ukončení a stupně dosaženého vzdělání.
Oblast: informace o nabídce škol
Cílová skupina: žáci a rodiče

? statistiky

Podrobné informace o trhu práce z různých hledisek v časových řadách, podle území a pro vybraná data i podle profesí.

Nenahraditelný zdroj informací o trhu práce. Širší využití zpravidla vyžaduje náročnější zpracování dat.

Informační obsah: nezaměstnanost, nezaměstnanost absolventů, rekvalifikace, nabídka a poptávka na trhu práce, zaměstnávání cizinců, statistika výdělků.
Vyhledávání: zpravidla podle času a území v širokém okruhu informací o trhu práce.
Oblast: informace o trhu práce
Cílová skupina: odborná veřejnost
Provozovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Národní soustava povolání

více informací

NSP je databáze povolání, monitorující požadavky trhu práce zastoupeným zaměstnavateli sdruženými v tzv. sektorových radách.

NSP monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce (viz Katalog). Vzniká tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu práce. Společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích, které se následně promítnou do všech úrovní vzdělávání.

Informační obsah: pracovní činnosti, charakter a předmět práce, pracovní prostředí a podmínky, kvalifikační, zdravotní a osobnostní požadavky, mzdy a nezaměstnaní podle regionů.
Oblast: informace o povoláních/pro­fesích
Cílová skupina: žáci a rodiče, odborná veřejnost (vč. výchovných poradců)
Provozovatel: MPSV a TREXIMA, spol. s r. o.

www.budoucnostprofesi.cz

více informací

Jedná se o informační systém o perspektivách profesí, resp. jejich skupin, který přináší také přehled profesí (mírně odlišný od KTP).

Dále obsahuje vývoj v odvětvích do roku 2020, srovnání trhu práce v regionech a sektorové studie pro vybrané sektory.

I když se jedná o velmi názorně zpracovaná data, jsou určena spíše pro odbornou veřejnost. Obsah informací o profesích je omezen (řešeno odkazem na KTP, pokud existuje).

Informační obsah: vývoj počtu zaměstnaných a šance na získání zaměstnání do roku 2013, struktura podle skupin profesí.
Vyhledávání: podle oborů.
Oblast: informace o trhu práce
Cílová skupina: odborná veřejnost (vč. výchovných poradců), žáci a rodiče
Provozovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. (Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání).

Statistika školství – rozcestník

více informací

Obsahuje oficiální rejstřík škol a školských zařízení MŠMT (? Databáze a zdroje) a mnoho dalších informací (? Národní statistiky).

Je určen spíše pro odbornou veřejnost.

Informační obsah: ? Ročenky školství v ČR, ? Školství v regionech.
Oblast: informace o vzdělávání a o trhu práce ve vztahu ke vzdělávání
Cílová skupina: odborná veřejnost (vč. výchovných poradců)
Provozovatel: Ústav pro informace ve vzdělávání

Webové stránky jednotlivých škol

více informací

Obsah webových stránek jednotlivých středních škol nejen v Plzeňském kraji je nejednotný a také kvalita je různá. Informace o nabízených oborech nejsou pro zájemce vždy přehledné a jednoznačné.

Oblast: informace o nabídce škol
Cílová skupina: žáci a rodiče

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS