Gordický uzel

Motivační úvod:

Mezi lidem Frýgie (Frýgie – historické území na západě Malé Asie, nazvané podle Frýgů; po pádu chetitské říše se Frýgie stala silným státem s centrem v Gordionu) se objevilo proroctví, že války neskončí a mír nenastane, dokud do země nepřijede vůz slunečního boha řízený mužem, který všem rozbrojům učiní přítrž. Když se vůz objevil, lid Frýgie si vozku, kterým byl sedlák Gordius, zvolil za krále. Byl nastolen mír a pořádek v celé zemi a Gordius z vděčnosti věnoval vůz nejvyššímu bohu Diovi a uvázal jej v chrámě uzlem z dřínového lýčí. Nebyly vidět konce pramenů a uzel nikdo nedokázal rozplést. Začalo se věřit, že kdo uzel rozváže, stane se vládcem celé Asie. Při válečném tažení v Malé Asii pobýval mladý Alexandr Veliký koncem roku 334 př. n. l. s částí vojska ve starém královském městě Gordion, kde se nacházel onen mýtický „gordický" uzel. Podle pověsti se prý Alexandr rozhodl uzel rozvázat, dlouho se ale nezdržoval hledáním skrytých konců… Vzal meč a uzel přesekl. A hned prý uviděl několik konců lýčí. Od té doby označuje Gordický uzel složitou, spletitou situaci, která má řešení jen v rozhodnosti a v jediném rázném, a přitom jednoduchém tnutí či řezu.

Popis činnosti:

Závěry, reflexe:

Časová dotace:

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS