Co potřebujeme k celoživotnímu učení?

Motivační úvod:

Popis činnosti:

Závěry, reflexe:

Pomůcky:

Návrhy kartiček v obálkách:

//1. obálka://

 1. Učit se učit
 2. Aplikace nových znalostí v praxi
 3. Zvídavost a logické myšlení
 4. Schopnost vést (řídit)
 5. Zvládání informací
 6. Komunikativní dovedností
 7. Týmová práce
 8. Schopnost řešení problémů
 9. Přizpůsobivost a pružnost
 10. Chápání zodpovědnosti za zkvalitňování vlastních schopností.

//2. obálka://

 1. Znalost vlastního studijního stylu + Schopnost shromažďovat znalosti a kombinovat nové informace se stávajícími
 2. Chápání spojitosti mezi teorií a praxí + Přenos získaných znalostí do praktické činnosti
 3. Zvídavost + Neustálé hodnocení změn a informací
 4. Stanovení realistických cílů + Rozpoznávání rozdílu mezi současným a cílovým stavem + Schopnost tyto rozdíly překlenout
 5. Vyhledávání, analýza a kombinace informací + Využívání informačních technologií
 6. Schopnost vyjadřovat se slovem i písmem
 7. Přijímání a sdílení informací + Spolupráce
 8. Tvořivost a inovace
 9. Schopnost vypořádat se se změnami + Schopnost přizpůsobit se novým situacím a úkolům
 10. Chápání potřeb rozvoje dovedností a jejich hodnoty + Rozvoj vlastních dovedností

Časová dotace:

Zdroj:

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS